Phòng thiết kế
Phân xưởng sản xuất
Máy in cỡ lớn
Đóng khung hoàn thành

Xem thêm: In bạt hiflex  –  In hiflex