Chuyên mục
Hoạt động doanh nghiệp

Dự án nổi bật 6 tháng đầu năm 2018

Công ty In Cao Thời Đại luôn cập nhật xu hướng mới trong ngành in ấn của năm 2018 rất nhiều công nghệ mới của thiết bị hiện đại ra đời. Gì thế chúng tôi luôn được các đơn vị đối tác tin tưởng giao cho những dự án chất lượng của thành phố cũng như trên cả nước… Dưới đây là những dự án tiêu biểu:

VIETJET 3

VIETJET 2

VIETJET 1

RED BULL 2

HONGLEONG BANK 2

PHU MY 1

PHU MY 2

RED BULL 1

HONGLEONG BANK 1

GRAB

GRAB DECAL

DAU TRUONG AM NHAC

BOSS

Trả lời